Аудит объектілерінің тізбесі, аудиторлық қызметтің қорытындысы

2020 жылғы қантардың камералық бақылау қорытындылары

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды 2020 ж. 01.01. — 2020 ж. 31.02. кезеңде камералық бақылау қорытындысы бойынша қарауға жататын барлық мемлекеттiк сатып алу 92 млрд. 444 млн. 444 мың теңге соманың 19 900 лотты құрады, 92 млрд. 444 млн. 444 мың теңге немесе 100%, 19 900 лот мемлекеттiк сатып алумен қамтылды, онда 5 млрд. 583 млн. 498 мың теңге (6%) соманың 320 лотында (1,6%) бұзушылық белгiлендi.

5 млрд. 583 млн. 498 мың тенге 320 хабарлама (320 лот) жолданды. 5 млрд. 583 млн. 498 мың теңге сомаға 320 хабарлама орындалды (63,4%). 838 млн. 004 мың теңге соммаға 117 хабарлама орындалуда;

Осылайша, бiрiншi бағыт аясында 4 077 394 мың теңге сомаға 158 хабарлама (158 лот) жолданды. 3 569 514 мың теңге соманың 158 хабарламасы орындалды. 507 880 мың теңге соммаға 68 хабарлама орындалуда;

Екiншi бағыт аясында 275 834 мың теңге сомаға 30 хабарлама (30 лот) жолданды. 271 612 мың теңге соманың 11 хабарламасы орындалды; 4 222 мың тенге соммаға 19 хабарлама орындалуда;

Үшiншi бағыт аясында 99 001  мың теңге сомаға 6 хабарлама (6 лот) жолданды. 99 001 мың теңге соммаға 6 хабарлама орындалуда;

Төртiншi бағыт аясында 140 568 мың теңге сомаға 13 хабарлама (13 лот) жолданды. 29 501 мың теңге соманың 6 хабарламасы орындалды; 111 067 мың тенге соммаға 9 хабарлама орындалуда;

Баға сұранысы аясында 100 435 мың теңге сомаға 27 хабарлама (27 лот) жолданды. 65 929 мың теңге соманың 18 хабарламасы орындалды; 34 505 мың тенге соммаға 9 хабарлама орындалуда;

СҚО бойынша IМАД камералды бақылау
бөлiмiнiң басшысы Е. Багенов

Мемлекеттiк сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушiлерi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау

2020 жылғы қантардың Департаментке мемлекеттiк сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушiлерi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардан 37 өтiнiш түстi, оның iшiнде қаралғаны 28 өтiнiш немесе 75,7% (камералды бақылау — 16 өтiнiш, мемлекеттiк аудит — 2 өтiнiш, қайта жолданды — 3 өтiнiш, жазбаша түсiнiк берiлдi — 7 өтiнiш), өтiнiштiң — 9-ы қаралу үстiнде.

СҚО бойынша IМАД камералды бақылау
бөлiмiнiң басшысы Е. Багенов

2019 жылғы камералық бақылау қорытындылары

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды 2019 ж. 01.01. — 2019 ж. 31.12. кезеңде камералық бақылау қорытындысы бойынша қарауға жататын барлық мемлекеттiк сатып алу 223 млрд. 937 млн. 659 мың теңге соманың 45 442 лотты құрады 223 млрд. 937 млн. 659 мың теңге немесе 100%, 45 442 лот мемлекеттiк сатып алумен қамтылды, онда 35 млрд. 132 млн. 492 мың теңге (15,7%) соманың 983 лотында (2%) бұзушылық белгiлендi.

35 млрд. 132 млн. 492 мың тенге 983 хабарлама (983 лот) жолданды. 35 млрд. 132 млн. 492 мың теңге сомаға 983 хабарлама орындалды (100%).

Осылайша, бiрiншi бағыт аясында 18 239 130 мың теңге сомаға 684 хабарлама (684 лот) жолданды. 18 244 747 мың теңге соманың 684 хабарламасы орындалды.

Екiншi бағыт аясында 2 436 138 мың теңге сомаға 66 хабарлама (66 лот) жолданды. 2 436 138 мың теңге соманың 66 хабарламасы орындалды;

Үшiншi бағыт аясында 248 256  мың теңге сомаға 2 хабарлама (2 лот) жолданды. 248 256 мың теңге соманың 2 хабарламасы орындалды.

Төртiншi бағыт аясында 13 835 852 мың теңге сомаға 153 хабарлама (153 лот) жолданды. 13 835 852 мың теңге соманың 153 хабарламасы орындалды;

Баға сұранысы аясында 153 569 мың теңге сомаға 35 хабарлама (35 лот) жолданды. 153 569 мың теңге соманың 35 хабарламасы орындалды;

Бiр көзден алу тәсiлiмен 62 576 мың теңге сомаға 29 хабарлама (29 жоспар тармақтары) жiберiлдi. 62 576 мың теңге соманың 29 хабарламасы орындалды;

Аукцион тәсiлiмен 151 354 мың теңге сомаға 14 хабарлама (14 лот) жолданды. 151 354 мың теңге соманың 14 хабарламасы орындалды;

Тауар биржалары шеңберiнде 20 552 мың теңге сомасына 3 хабарлама жiберiлдi (3 жоспар тармақтары). 20 552 мың теңге соманың 3 хабарламасы орындалды.

СҚО бойынша IМАД камералды бақылау
бөлiмiнiң басшысы Е. Багенов

Мемлекеттiк сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушiлерi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау

2019 жылғы 12 айда Департаментке мемлекеттiк сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушiлерi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардан 421 өтiнiш түстi, оның iшiнде өтiнiш авторларынан түскен өтiнiм негiзiнде — 22 өтiнiштiң қаралуы тоқтатылды, қаралғаны 399 өтiнiш немесе 94,8% (камералды бақылау — 259 өтiнiш, мемлекеттiк аудит — 29 өтiнiш, қайта жолданды — 20 өтiнiш, жазбаша түсiнiк берiлдi — 91 өтiнiш).

СҚО бойынша IМАД камералды бақылау
бөлiмiнiң басшысы Е. Багенов

Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушілері әрекетіне (әрекетсіздігіне) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау

2019 жылғы 6 айда Департаментке мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушілері әрекетіне (әрекетсіздігіне) жеке және заңды тұлғалардан 121 өтініш түсті, оның ішінде қаралғаны 108 өтініш немесе 89,3% (мемлекеттік аудит — 15 өтініш, өтініш авторларынан түскен өтінім негізінде тоқтатылды — 15 өтініш, қайта жолданды — 9 өтініш, жазбаша түсінік берілді — 72 өтініш), өтініштің — 10-і қаралу үстінде.

СҚО бойынша ІМАД камералды бақылау
бөлімінің басшысы
Е. Багенов

2019 жылғы 6 айдағы камералық бақылау қорытындылары

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды 01.01.2019 ж. - 28.06.2019 ж. кезеңде камералық бақылау қорытындысы бойынша қарауға жататын барлық мемлекеттік сатып алу 206 млрд. 231 млн. 127 мың теңге соманың 34 492 лотты құрады 206 млрд. 231 млн. 127 мың теңге немесе 100%, 34 492 лот мемлекеттік сатып алумен қамтылды, онда 19 млрд. 553 млн. 348 мың теңге (9,5%) соманың 512 лотында (5,1%) бұзушылық белгіленді.

19 млрд. 553 млн. 348 мың тенге 512 хабарлама (512 лот) жолданды. 18 млрд. 228 млн. 675 мың теңге сомаға 501 хабарлама орындалды (97,8%), 1 млрд. 304 млн. 672 мың тенге соммаға 11 хабарлама орындалуда.

Осылайша, бірінші бағыт аясында 15 127 447 мың теңге сомаға 425 хабарлама (425 лот) жолданды. 14 929 979 мың теңге соманың 416 хабарламасы орындалды. 197 468 мың тенге сомаға 9 хабарлама орындалуда.

Екінші бағыт аясында 1 684 811 мың теңге сомаға 6 хабарлама (6 лот) жолданды. 1 684 811 мың теңге соманың 6 хабарламасы орындалды.

Үшінші бағыт аясында 248 255 651 мың теңге сомаға 2 хабарлама (2 лот) жолданды. 83 077 мың теңге соманың 1 хабарламасы орындалды; 165 179 мың тенге сомаға 1 хабарлама орындалуда

Төртінші бағыт аясында 2 288 616 мың теңге сомаға 28 хабарлама (28 лот) жолданды. 1 181 411 мың теңге соманың 26 хабарламасы орындалды.

Баға сұранысы аясында 74 088 мың теңге сомаға 16 хабарлама (16 лот) жолданды. 74 088 мың теңге соманың 16 хабарламасы орындалды.

Бір көзден алу тәсілімен 62 576 мың теңге сомаға 29 хабарлама (29 лот) жіберілді. 62 576 мың теңге соманың 29 хабарламасы орындалды.

Тауар биржалары шеңберінде 20 552 мың теңге сомасына 3 хабарлама жіберілді (3 лот). 20 552 мың теңге соманың 3 хабарламасы орындалды.

СҚО бойынша ІМАД камералды бақылау
бөлімінің басшысы
Е. Багенов

Мемлекеттiк сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушiлерi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау

2019 жылғы 5 айда Департаментке мемлекеттiк сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушiлерi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардан 55 өтiнiш түстi, оның iшiнде қаралғаны 52 өтiнiш немесе 94,5% (мемлекеттiк аудит — 10 өтiнiш, өтiнiш авторларынан түскен өтiнiм негiзiнде тоқтатылды — 9 өтiнiш, қайта жолданды — 9 өтiнiш, жазбаша түсiнiк берiлдi — 24 өтiнiш), өтiнiштiң — 3-i қаралу үстiнде.

СҚО бойынша IМАД камералды бақылау
бөлiмiнiң басшысы Е. Багенов

2019 жылғы 5 айдағы камералық бақылау қорытындылары

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды 01.01.2019ж. — 30.05.2019ж. кезеңде камералық бақылау қорытындысы бойынша қарауға жататын барлық мемлекеттiк сатып алу 125 млрд. 649 млн. 600 мың теңге соманың 31 386 лотты құрады 125 млрд. 649 млн. 600 мың теңге немесе 100%, 31 386 лот мемлекеттiк сатып алумен қамтылды, онда 16 млрд. 419 млн. 810 мың теңге (13,1%) соманың 449 лотында (1,3%) бұзушылық белгiлендi.

14 млрд. 702 млн. 191 мың теңге сомаға 449 хабарлама (449 лот) жолданды. 16 млрд. 419 млн. 810 мың теңге сомаға 446 хабарлама орындалды (99,33%), 403 млн. 532 мың.тенге соммаға 3 хабарлама орындалуда.

Осылайша, бiрiншi бағыт аясында 13 659 994 мың теңге сомаға 389 хабарлама (389 лот) жолданды. 13 421 640 мың теңге соманың 387 хабарламасы орындалды. 238 354 мың тенге сомаға 2 хабарлама орындалуда.

Екiншi бағыт аясында 1 684 811 мың теңге сомаға 6 хабарлама (6 лот) жолданды. 1 684 811 мың теңге соманың 6 хабарламасы орындалды;

Үшiншi бағыт аясында 248 255 651 мың теңге сомаға 2 хабарлама (2 лот) жолданды. 83 077 мың теңге соманың 1 хабарламасы орындалды; 165 179 мың тенге сомаға 1 хабарлама орындалуда

Төртiншi бағыт аясында 642 531 мың теңге сомаға 1 хабарлама (1 лот) жолданды. 642 531 мың теңге соманың 1 хабарламасы орындалды;

Баға сұранысы аясында 74 088 мың теңге сомаға 16 хабарлама (16 лот) жолданды. 74 088 мың теңге соманың 16 хабарламасы орындалды;

Бiр көзден алу тәсiлiмен 62 576 мың теңге сомаға 29 хабарлама (29 лот) жiберiлдi. 62 576 мың теңге соманың 29 хабарламасы орындалды;

Тауар биржалары шеңберiнде 20 552 мың теңге сомасына 3 хабарлама жiберiлдi (3 лот). 20 552 мың теңге соманың 3 хабарламасы орындалды.

СҚО бойынша IМАД камералды бақылау
бөлiмiнiң басшысы Е. Багенов

Медициналық жабдықты және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу бойынша тендер өткiзу барысындағы заңнама бұзушылықтары

Солтүстiк Қазақстан облысы бойынша iшкi мемлекеттiк аудит департаментiмен «Облыстық онкологиялық диспансер» ШЖҚ КМК-да 134292,2 мың теңге сомасына рентген маммографиялық аппаратын сатып алу бойынша тендердi өткiзуде ҚР заңнама нормаларының сақталынуы мәселесi бойынша аудиторлық iс-шара жүргiзiлдi.

Жүргiзiлген аудитпен мекемемен «QazMed Leasing» ЖШС-гi тендер жеңiмпазы болып танылған, бiрақ сатып алынған жабдық тендерлiк құжаттамада көрсетiлген техникалық сипаттамаларына сәйкес келмегенi және көрсетiлген жабдық Қазақстан Республикасында көрсетiлген жинақтамасында тiркелмегенi анықталды.

Алайда, «QazMed Leasing» ЖШС-гiнiң тендерлiк өтiнiмi тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiн және мiндеттi әлеуметтiк медициналық сақтандыру жүйесiндегi медициналық көмектi көрсету бойынша дәрiлiк заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетудi сатып алуды ұйымдастыру және өткiзу қағидаларымен көзделген бiлiктiлiк талаптарына сай келмеуiне байланысты ауытқылуы тиiс едi.

Тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемi шеңберiнде 75 600 000 теңге сомада медициналық мақсаттағы бұйымдарды (жатыр мойны обырын диагностикалауға арналған ПАП-тест) сатып алу бойынша тендер өткiзуде де бұзушылықтар анықталды.

«LifeMed Holding» ЖШС-гi тендердiң жеңiмпазы болып танылған, бiрақ та объектiнiң тиiстi дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестiгi туралы сертификатты ұсынбаған, ал екiншi әлеуеттi өнiм берушi «Гелика» ЖШС-мен осы сертификат ұсынылған.

Аудиттiң қорытындысы бойынша «Облыстық онкологиялық диспансер» ШЖҚ КМК-мен анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қолданылып, бiр тараптан «LifeMed Holding» ЖШС-гiмен шарт бұзылды, кiнәлi тұлғалар тәртiптiк жауапкершiлiкке тартылды.

Аудит материалы қарастыру үшiн құқық қорғау органдарына жiберiлдi.

№2 сәйкестiк аудитi бөлiмiнiң басшысы
Сандыбаева А.М.

Кәсiпорын қызметкерлерiне жалақы және зейнетақы аударымдарын есептеу және төлеуде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу

Солтүстiк Қазақстан облысы бойынша iшкi мемлекеттiк аудит департаментiмен 2019 жылдың қаңтар айында «Солтүстiк Қазақстан облысы Қызылжар ауданы әкiмдiгiнiң Қызылжар аудандық Мәдениет үйi» МКҚК-ында кәсiпорын қызметкерлерiне жалақы және зейнетақы аударымдарын есептеу және төлеуде Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталынуы мәселесi бойынша аудиторлық iс-шара жүргiзiлдi.

Аудитпен Қазақстан «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы», «Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы», «Мiндеттi әлеуметтiк медициналық сақтандыру туралы» Заңдарының талаптарын бұзуда 4 қызмеркерге жалпы 548,1 мың теңге сомада мiндеттi зейнетақы жарналары және әлеуметтiк аударымдары, мiндеттi әлеуметтiк медициналық сақтандыру жарналары есептелiнбегенi анықталды.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексiн бұзуда жұмыс iстелмеген уақыты үшiн жалпы 102 мың теңге сомада жалақы аударылған және жалпы 219,7 мың теңге сомада жалақы толық аударылмаған.

Жол берiлген бұзушылықтар лауазымды тұлғалар тарапынан тиiстi бақылаудың жоқтығы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларын жеткiлiксiз бiлуi осындай бұзушылықтарға әкеледi. Мемлекеттiк аудит барысында нормативтiк құқықтық актiлердi одан әрi қолдану және талқылау бойынша «дөңгелек үстелдер» өткiзiлдi.

Аудит материалдары ден қою шараларын және тиiстi шешiм қабылдау үшiн құқық қорғау органдарына берiлдi.

№2 сәйкестiк аудитi бөлiмiнiң басшысы
Сандыбаева А.М.

Мемлекеттiк сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушiлерi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау

2018 жылғы 4 айда Департаментке мемлекеттiк сатып алу ұйымдастырушылары мен тапсырыс берушiлерi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардан 37 өтiнiш түстi, оның iшiнде қаралғаны 35 өтiнiш немесе 94,59% (мемлекеттiк аудит — 9 өтiнiш, өтiнiш авторларынан түскен өтiнiм негiзiнде тоқтатылды — 6 өтiнiш, қайта жолданды — 6 өтiнiш, жазбаша түсiнiк берiлдi — 14 өтiнiш), өтiнiштiң — 2-i қаралу үстiнде.

СҚО бойынша IМАД камералды бақылау
бөлiмiнiң басшысы
Е. Багенов

2019 жылғы 4 айдағы камералық бақылау қорытындылары

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды 01.01.2019 ж. — 29.04.2019 ж. кезеңде камералық бақылау қорытындысы бойынша қарауға жататын барлық мемлекеттiк сатып алу 102 млрд. 182 млн. 849 мың теңге соманың 22 228 лотты құрады, 102 млрд. 182 млн. 849 мың теңге немесе 100%, 22 228 лот мемлекеттiк сатып алумен қамтылды, онда 14 млрд. 702 млн. 191 мың теңге (14,3%) соманың 359 лотында (1,3%) бұзушылық белгiлендi.

14 млрд. 702 млн. 191 мың теңге сомаға 359 хабарлама (359 лот) жолданды. 13 млрд. 409 млн. 549 мың теңге сомаға 357 хабарлама орындалды (99,44%), 1 млрд. 292 млн. 641 мың.тенге соммаға 2 хабарлама орындалуда.

Осылайша, бiрiншi бағыт аясында 12 159 340,4 мың теңге сомаға 310 хабарлама (310 лот) жолданды. 10 866 699,1 мың теңге соманың 308 хабарламасы орындалды.

Екiншi бағыт аясында 1 684 810 544,0 мың теңге сомаға 6 хабарлама (6 лот) жолданды. 1 684 810 544,0 мың теңге соманың 39 хабарламасы орындалды;

Үшiншi бағыт аясында 83 077 080,0 мың теңге сомаға 1 хабарлама (1 лот) жолданды. 83 077 080,0 мың теңге соманың 1 хабарламасы орындалды;

Төртiншi бағыт аясында 642 531 250,0 мың теңге сомаға 1 хабарлама (1 лот) жолданды. 642 531 250,0 мың теңге соманың 1 хабарламасы орындалды;

Баға сұранысы аясында 49 303 915,0 мың теңге сомаға 9 хабарлама (9 лот) жолданды. 49 303 915,0 мың теңге соманың 9 хабарламасы орындалды;

Бiр көзден алу тәсiлiмен 62 576 226,3 мың теңге сомаға 29 хабарлама (29 лот) жiберiлдi. 62 576 226,3 мың теңге соманың 29 хабарламасы орындалды;

Тауар биржалары шеңберiнде 20 551 786,0 мың теңге сомасына 3 хабарлама жiберiлдi (3 лот). 20 551 786 мың теңге соманың 3 хабарламасы орындалды.

СҚО бойынша IМАД камералды бақылау
бөлiмiнiң басшысы
Е. Багенов

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Iшкi мемлекеттiк аудит комитетi Солтүстiк Қазақстан облысы бойынша Iшкi мемлекеттiк аудит департаментiнiң 2019 жылға арналған мемлекеттiк аудит объектiлерiнiң тiзбесi (ZIP 11 Kb)

Мақаланы құрған күні 24.04.2019 16:02

Мақаланы жаңартқан күні 19.02.2020 10:20